Tunkeutuva voiteluaine – tässä kaikki mitä sinun tulee aiheesta tietää!

Tunkeutuva voiteluaine on neste, jolla on alhainen viskositeetti. Sitä käytetään ruostuneiden kiinnikkeiden tai muiden mekaanisten osien irrottamiseen. Useimmissa tunkeutuvissa öljyissä on alhaisen viskositeetin liuotin tai epävakaa väliaine. Neste tunkeutuu metallin huokosiin ja jättää sinne öljykerroksen (yleensä liuotinpohjaisen), joka syrjäyttää veden ja antaa metallille suojakerroksen kosteutta vastaan. Tunkeutuvat aineet ja öljyt voivat myös toimia puhdistusaineina tai korroosionestoaineina.

Tunkeutuvan voiteluaineen toiminta

Tunkeutuvien öljyjen päätehtävä on irrottaa ajan myötä syöpyneitä, juuttuneita tai jäätyneitä kiinnikkeitä. Nesteen alhainen viskositeetti mahdollistaa sen tunkeutumisen uriin, onkaloihin ja jopa huokosiin, joita materiaalissa esiintyy. Tunkeutuvat öljyt ovat yleensä voiteluaineen ja liuottimen seoksia. Liuotin ohentaa voiteluainetta vähentäen sen viskositeettia ja lisäten sen liikkuvuutta.

Voitelu

Yksi tunkeutuvien nesteiden tehtävistä on tarjota lyhytaikaista voitelua. Nesteen luonteesta johtuen kitka vähenee, mutta koska öljy sisältää epävakaata liuotinta, ne voivat kontaminoitua helposti. Haihtuessaan ne jättävät jäännöskalvon. Tämän vuoksi tunkeutuvissa voiteluaineissa on sekoitettuina lisäaineita nesteen käyttöiän pidentämiseksi.

Puhdistusaine

Tunkeutuvat voiteluaineet ovat erittäin tehokkaita puhdistusaineina. Niitä voidaan käyttää tervan, rasvan, liimojen ja ruosteen poistamiseen. Tämä johtuu siitä, että nestettä voidaan käyttää liuottimen puhdistusaineena tai rasvanpoistoaineena epäpuhtauksien liuottamiseksi. Kun neste on saanut jäämät liikkumaan, ne voidaan helposti pyyhkiä pois pyyhkeellä, kankaalla tai kevyellä hioma-aineella.

Korroosionkesto

On myös tunkeutuvia öljyjä, joita käytetään korroosion estämiseen. Suurin osa tunkeutuvista nesteistä syrjäyttää vettä, mikä johtaa hapettumisen estämiseen. Tunkeutuvat nesteet syrjäyttävät kaiken kosteuden alueella, jolle ne levitetään. Jotkin tunkeutuvat nesteet jättävät kalvokerroksen, joka ei johda sähköä. Jotkin nesteet syrjäytetään käyttämällä korroosionestoainetta, mikä saa aikaan korroosiota estävän passiivikerroksen.

Tyypit

Suorat öljyt

Suorat öljyt ovat öljyjä, jotka eivät ole emulgoituvia. Niitä käytetään koneistusprosesseissa laimentamattomassa muodossa. Ne koostuvat perusöljystä tai mineraaliöljyistä ja sisältävät yleensä polaarisia lisäaineita, kuten kasviöljyjä, rasvoja, estereitä tai korkeapainelisäaineita, kuten rikkiä, klooria ja fosforia.

Emulsionesteet / veteen liukenevat nesteet

Tunkeutuvilla nesteillä, jotka ovat emulsioita tai vesiliukoisia, on suhteellisen korkea laimennusaste, ja niihin sisältyy nesteluokka, jota kutsutaan korkean vesipitoisuuden nesteiksi (‘HWCF’). Liukoista öljyä sisältävät nesteet muodostavat emulsion, kun ne yhdistetään veteen. Nämä öljyt laimennetaan käyttöä varten ja niiden pitoisuus on korkeintaan 10 %.

Puolisynteettiset tai synteettiset nesteet

Tunkeutuvat synteettiset tai puolisynteettiset öljyt valmistetaan yleensä synteettisistä polymeereistä, kuten polyglykolista, diestereistä, estereistä, silikonista, kloorifluorihiilivedyistä (CFC) tai veden ja synteettisen nesteen seoksesta. Synteettiset nesteet tunnetaan erittäin korkeasta palonkestävyydestä ja kalleudestaan.

Lisäaineet

Korkeapainelisäaineet (EP)

Korkeapainelisäaineiden (EP) lisäämisen tarkoituksena on parantaa kulumiskestävyyttä ja metallipintojen voitelua. Korkeapainelisäaineisiin (EP) kuuluvat kemiallisesti reaktiiviset aineet, kuten fosfori-, rikki- tai klooratut yhdisteet. Nämä yhdisteet ovat kemiallisesti epävakaita. Ottaen huomioon korkean ympäristörasituksen, ne reagoivat läsnä olevan metallin kanssa muodostaen pinnoitteen. Pinnoite on ohut kalvo, joka koostuu metallikloridien, sulfidien tai fosfidien seoksesta ja estää kaikenlaista tarttumista poistamalla kokonaan metallien väliset kontaktit.

Korroosionestoaineet

Korroosionestoaineiden lisäämisen tarkoituksena on poistaa tai minimoida korroosio. Ihannetapauksessa inhibiittori tuottaa tarvittavan vaikutuksen jo esiintyessään alhaisilla pitoisuuksilla. Inhibiittorilisäaineet tarttuvat pintaan yleensä käsitellyn pinnan ja molekyylien välisten elektrostaattisten vetovoimien seurauksena tai reagoidessaan pinnan kanssa luoden passiivipinnoitteen.

Mikrokokoiset hajotusaineet

Mikrokokoisten hajotusaineiden tarkoituksena on peittää nestemäiset ja kiinteät hiukkaset, kuten grafiitti, boorinitridi, molybdeenidisulfidi tai polytetrafluorietyleeni (PTFE). Useimmissa tapauksissa hajotusaineet tarjoavat voitelua heti, kun kantaja tai liuotin on haihtunut.

Tunkeutuvan voiteluaineen valinta

Tunkeutuvan voiteluaineen valinta vaatii tuotteen ominaisuuksien ja määrittelyn analysointia.

Leimahduspiste

Tunkeutuvan voiteluaineen leimahduspiste on alin lämpötila, jossa neste haihtuu muodostaen ilman kanssa syttyvän seoksen lähellä nesteen pintaa. Yleensä tunkeutuvat öljyt ovat haihtuvia ja niiden leimahduspiste on alhainen. Tämän vuoksi leimahduspiste on tärkeä huomioitava ominaisuus, etenkin sähköisissä sovelluksissa, joissa valokaaren muodostuminen on mahdollista, tai korkean lämpötilan sovelluksissa. Synteettisillä nesteillä ja HWCF-yhdisteillä on korkeammat leimahduspisteet verrattuna suoriin öljyihin.

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila on lämpötila-alue, jolla tietyllä nesteellä esiintyy sille ominaiset vaikutukset.

Läpilyöntilujuus

Tunkeutuvan nesteen läpilyöntilujuus viittaa siihen, missä määrin se voi vastustaa sähkövirran kulkua ennen hajoamistaan. Korkean läpilyöntilujuuden omaavia nesteitä käytetään tilanteissa, joissa kulkee korkea sähkövirta, kuten tietoliikenne tai voimansiirto.

Ominaisuudet

Veden syrjäyttäminen

Tunkeutuvat voiteluaineet, jotka syrjäyttävät vettä, voivat poistaa vettä aineen pinnalta. Nesteet, joilla on vettä alhaisempi pintaenergia, liikkuvat käsitellyllä pinnalla kosteuden tai veden alla.

Vaahtoamaton/vähän vaahtoava

Vaahtoamattomien tai vähän vaahtoavien tunkeutuvien voiteluaineiden levittäminen johtaa joko vaahdon puuttumiseen tai hyvin pieneen määrään vaahtoa. Lisäaineita käytetään antamaan nesteelle nämä ominaisuudet. Vaahtoaminen voi osoittautua erittäin haitalliseksi tapauksissa, joissa nestettä käytetään esimerkiksi jäähdytysnesteenä.

WD-40 Specialist Penetrant irrotusöljy on erinomainen ympäriinsä tunkeutuva voiteluaine, joka sisältää yhdisteitä, jotka on suunniteltu erityisesti ruostuneen metallin irrottamiseen. Helppoa ja kätevää!