Ruostesuojaus ja kaikki mitä siitä tulee tietää (päivitetty 13.10.2020)

Ruostesuojaus on pelkoa herättävä prosessi, sille jolla ei ole hajuakaan siitä kuinka se tulisi tehdä. Ruostesuojaus on kuitenkin helpompaa kuin arvaatkaan! Ohessa pieni opas ruostesuojauksesta ja tuotteista, joilla tehdä se.

Aloitetaan perusteista: rauta on metalli, jolla on lukuisia käytännön sovelluksia. Tyypillisesti sitä käytetään talonrakennuksessa. Koska se on vahvaa ja taottavaa, sitä voidaan käyttää myös koristeellisiin tarkoituksiin. Rautaiset ristikot ovat monissa taloissa esteettinen tekijä sen lisäksi että ne tuottavat turvallisuutta.

Raudalla on kuitenkin valtava heikkous – ruoste. Rauta on erittäin altista ruostumiselle eikä ole olemassa toimenpiteitä, jotka kokonaan estäisivät ruostumisen. Rautaisen rakenteen ruostumisaika riippuu siitä, minkä tyyppistä rautaa siinä on käytetty.

Ruostumattoman teräksen ja alumiinin ruostumisajat ovat pidempiä. Tämä johtuu siitä, että syntynyt ruoste peittää materiaalin. Pelkkä teräs on altis ruostumaan nopeasti. Mikä tahansa teräksestä tehty rakenne, joka on sijoitettuna suojaamattomiin ulkotiloihin, alkaa ruostua muutamassa päivässä.

Ruoste on rautaoksidi, joka aiheutuu reaktiosta raudan ja ympäröivän kosteuden kanssa. Ruoste voi levitä nopeasti ja jos sitä ei hoideta, se saa kaiken raudan tietyssä rakenteessa hajoamaan täydellisesti. Ruoste voidaan poistaa, mutta poistaminen on aikaa vievä toimenpide, johon voi kulua useita tunteja.

Prosessi

Rautaoksidia ilmenee yleisesti, koska rauta reagoi helposti hapen kanssa. Teräs- ja rautarakenteiden ruostuminen on esimerkki sähkökemiallisesta reaktiosta, joka tunnetaan korroosiona. Korroosiota aiheutuu, kun kolme ehtoa täyttyy: on olemassa katodi, mikä on helposti elektroneja hyväksyvä metalli, on olemassa anodi, mikä on helposti elektroneja luovuttava metalli, sekä elektrolyytti, joka on elektronien liikkumista helpottava neste. Metallin korroosiossa elektrolyyttiliuos auttaa hapen toimittamisessa anodille. Kun happi yhtyy metallin kanssa, vapautuu elektroneja. Kun elektronit virtaavat katodiin elektrolyytin kautta, anodimetalli häviää.

Raudan muuntuminen rautaoksidiksi on korroosiota. Kuten yllä on mainittu, tämä vaatii kolmen ehdon toteutumista: raudan, hapen ja veden läsnäolon.

Kun vesi pääsee kontaktiin rautarakenteen kanssa, kaksi asiaa alkaa tapahtua. Vesi reagoi ilmakehässä olevan hiilidioksidin kanssa ja tuottaa hiilihappoa, mistä tulee elektrolyytti. Happo aiheuttaa raudan hajoamisen. Tämän lisäksi vesi alkaa jakautua hapeksi ja vedyksi. Rauta ja happi reagoivat ja muodostava rautaoksidia. Tässä prosessissa vapautuu elektroneja, jotka virtaavat katodiin, joka voi olla joko toinen metalli tai rautarakenteen toinen osa.

Merivedessä, happosateessa tai suolatuista teistä syntyvissä roiskeissa olevat kemialliset yhdisteet tekevät niistä vettä voimakkaampia elektrolyyttejä. Tämän vuoksi niiden läsnä ollessa ruostuminen tai korroosio on huomattavasti nopeampaa. Siksi ruostesuoja-aineen käyttäminen säännöllisesti on välttämätöntä, kun rauta- tai teräsrakenteet ovat alttiina luonnonvoimille.

Rautarakenteet voidaan ruostesuojata useilla eri tavoilla. Ruostesuojatuotteet yleensä peittävät rautarakenteen suojaavalla kerroksella, joka estää korroosioreaktiota tapahtumasta.

Uhrautuva pinnoite

Ruostumista voidaan ehkäistä pinnoittamalla rautarakenteen pinta toisella metallilla, joka on suhteessa enemmän tai vähemmän reaktiivinen kosteuden kanssa. On kahdenlaisia uhrautuvia pinnoitteita: anodisuojaus ja katodisuojaus.

Anodisuojaus

Anodisuojauksessa suojattava rautarakenne pinnoitetaan tinalla tai muulla metallilla, joka on vähemmän herkästi reagoiva. Tina on yleinen esimerkki ruostesuojatuotteesta. Tina on huomattavasti vähemmän herkkä reagoimaan ympäröivän kosteuden kanssa, joten sen suojaama rautarakenne pysyy suojassa niin kauan kuin tina on paikallaan. Tätä kutsutaan anodisuojaukseksi, koska suojattavasta rautarakenteesta tulee anodi.

Anodisuojausta käytetään suojaamaan hiiliteräksestä valmistettuja varastosäiliöitä, joita käytetään yleisesti varastoimaan 50 prosenttista lipeää ja rikkihappoa. Katodisuojausta ei voida käyttää tällaisessa ympäristössä, koska sen virtavaatimat olisivat erittäin korkeat.

Katodisuojaus

Sinkkikerroksen levittäminen rautarakenteen pinnalle on yleinen esimerkiksi katodisuojauksesta. Sinkki on yleinen ruostesuoja-aine. Tätä prosessia kutsutaan myös galvanoinniksi. Sinkki reagoi rautaa herkemmin veden kanssa, joten korroosioreaktio tapahtuu sinkin kanssa raudan sijasta. Sinkki hapettuu ja muodostaa sinkkioksidia. Sinkkioksidi puolestaan toimii suojaavana kerroksena raudalle. Tätä kutsutaan katodisuojaukseksi, koska suojattavasta rautarakenteesta tulee katodi. Katodisuojausta käytetään usein suojaamaan teräksisiä putkistoja, jotka kuljettavat polttoainetta tai vettä, lämminvesisäiliöitä, laivan runkoja, vesisäiliöitä sekä öljynporauslauttoja.

Sinistäminen

Sinistetty teräs on myös yleinen ruostesuojatuote. Sinistäminen tunnetaan myös nimellä passivointi. Passivointia on käytetty menestyksekkäästi ruostumisen estämiseen. Se ei ole kuitenkaan yhtä tehokas kuin anodi- tai katodisuojaus. Se on suositeltava pienemmille teräsesineille kuten tinaesineille. Materiaali tulee peittää öljyllä, jotta siitä tulee vedenläpäisemätön kauttaaltaan.

Ruosteenkestävät maalit

Ruosteenkestävät maalit ovat hyvin kustannustehokkaita ruostesuojatuotteita. Kaikki ruosteenkestävät maalit käytettynä yhdessä primerin kanssa luovat välittömän esteen ulkoisen ympäristön ja rautaisen pinnan välille. Se ei ole kovin pitkäkestoinen, mutta voi kestää hyvinkin pitkään, jos sitä huolletaan kunnolla.

Korroosionestoöljy

Myös korroosionestoöljy toimii ruostesuojatuotteena. Se on vahapohjainen materiaali, joka suojaa rautarakennetta, johon sitä ruiskutetaan. Tuotetta käytetään yleisesti laivoissa ja autoissa. Välitön ja tehokas suojakeino on käyttää WD-40 -monitoimiainetta, joka tarjoaa tehokkaan ruostesuojan. Tämän helpommalla ei ruostesuojausta voi enää tehdä, yksinkertaista!