Korrosionesto (päivitetty 01.09.2020)

Korroosionesto on yksi tärkeimmistä tavoista ja taidoista suojata arvokasta omaisuuttasi. Korroosiota tapahtuu, kun materiaali heikkenee ympäristöllisistä tekijöistä johtuen. Korroosio on luonnollinen prosessi, jonka tapahtuminen edellyttää kolmen ehdon täyttymistä.
• Kosteus
• Metallipinta
• Hapettava aine (tunnetaan myös nimellä akseptori)

Korroosioprosessin seurauksena metalli muuntuu yhdeksi sen suoloista, eli joko oksideiksi, hydroksideiksi tai sulfideiksi riippuen materiaalista. Metalli on kemiallisesti epävakaa, kun taas sen suola on vakaampi. Yksi korroosion tyypillisimmistä muodoista on ruostuminen. Raudan ruostuessa muodostuu korroosion johdosta punaista hilseilevää ainetta, rautaoksidia.

Vaikutukset metalliin

Korroosio vaikuttaa metalliin useilla eri tavoilla. Kun metalliset rakenteet syöpyvät, ne heikkenevät ja muuttuvat alttiimmiksi hajoamiselle. Korroosio voi alettuaan levitä nopeasti, minkä vuoksi on tärkeää olla valppaana ja estää se heti prosessin alettua.

Korroosionesto

Korroosionesto & menetelmät sen torjumiseksi

Korroosionesto ja erilaiset korroosionestomenetelmät:
Käytettävän metallin valinta
Eräs yksinkertainen korroosionestomenetelmä on valita korroosionkestävä metalli. Alumiini ja ruostumaton teräs ovat tyyppiesimerkkejä tällaisista metalleista.

Suojakerros

Kustannustehokas korroosionestomenetelmä on metallin pinnan sively kerroksella maalia. Maali toimii suojakerroksena metallin ja ainesosien välillä ja estää korroosiota aiheuttavan sähkökemiallisen jännitteen kulkeutumisen.

Jauhepinnoitteet ovat myös kustannustehokas korroosionestoratkaisu. Kuivaa jauhetta käytetään metallin pinnoittamiseen. Tämän jälkeen metallia lämmitetään, mikä saa jauheen sulautumaan metalliin luoden tasaisen ja yhtenäisen pinnoitteen. Käytettyjä jauhekoostumuksia ovat polyesteri, nylon, uretaani, epoksi sekä akryyli.

Ympäristötekijöihin vaikuttaminen

Korroosio aiheutuu kemiallisesta reaktiosta metallin ja tiettyjen ympäristössä esiintyvien kaasujen välillä. Jos näiden kaasujen esiintymistä pystytään hillitsemään, hillitään samalla myös korroosiota. Yksinkertaisiin toimenpiteisiin kuuluu muun muassa metallin altistuksen vähentäminen sateelle ja ilmakehän kosteudelle. Monimutkaisempiin menetelmiin kuuluu ympäristön rikki-, happi-, tai klooripitoisuuteen vaikuttaminen.

Esimerkki monimutkaisemmasta menetelmästä on käsitellä lämminvesivaraajissa oleva vesi pehmennysaineella. Pehmennysaineet poistavat vedestä kalsiumia ja magnesiumia, jotka ovat erittäin reaktiivisia metalleja ja lisäävät korroosion todennäköisyyttä. Sen lisäksi pehmennysaineet auttavat happipitoisuuden ja veden emäksisyyden säätelemisessä.

Uhrautuva pinnoite

Korroosionesto voidaan saavuttaa myös pinnoittamalla metallin pinta toisella metallilla, jolla on suhteessa korkeampi tai alempi hapettumispotentiaali. Uhrautuvia pinnoitteita on kahdenlaisia. anodisuojaus ja katodisuojaus.

Anodisuojaus

Anodisuojauksessa suojattava pinta pinnoitetaan metallilla, joka on vähemmän herkästi reagoiva. Esimerkiksi käy tina, joka on huomattavan paljon vähemmän altis korroosiolle. Näin ollen tinalla käsitelty pinta pysyy suojassa niin kauan kuin pinnoite on paikallaan. Tätä kutsutaan anodisuojaukseksi, koska suojattavasta metallipinnasta tulee anodi.
Anodisuojausta käytetään suojaamaan hiiliteräksestä valmistettuja varastosäiliöitä, joita käytetään varastoimaan 50 prosenttista lipeää ja rikkihappoa. Katodisuojausta ei voida käyttää tällaisessa ympäristössä, koska sen virtavaatimat olisivat erittäin korkeat.

Katodisuojaus

Sinkkikerroksen levittäminen rautaseoksisen teräksen pinnalle on yleinen esimerkiksi katodisuojauksesta. Tätä kutsutaan myös galvanoinniksi. Koska sinkki on terästä herkemmin reagoiva, se syöpyy. Sinkin hapettuessa teräksen korroosiota ei tapahdu. Tätä kutsutaan katodisuojaukseksi, koska suojattavasta metallipinnasta tulee katodi. Katodisuojausta käytetään usein suojaamaan teräksisiä putkistoja, jotka kuljettavat polttoainetta tai vettä, laivan runkoja, vesisäiliöitä sekä öljynporauslauttoja.

Suunnittelun muokkaus

Passiivinen korroosionestokeino on muokata rakenteiden suunnittelua siten, että se estää korroosiota ja samalla lisää kaikkien korroosiota ehkäisevien pintojen käyttöikää ja kestävyyttä. Täydellisessä tilanteessa suunnittelun tulisi ehkäistä veden ja pölyn kerääntymistä, edesauttaa ilmanvaihtoa ja välttää erilaisia rakoja. Suunnittelussa tulisi myös varmistaa, että kyseinen rakenne mahdollistaa normaalit huoltotoimenpiteet.

Korroosionesto & aineet joilla tehdä se

Korroosionestoaineiden käyttö on myös mahdollinen korroosionestotapa. Ne ovat kemikaaleja, jotka reagoivat joko metallipinnan tai ympäröivien kaasujen kanssa, ja estävät korroosiota aiheuttavat reaktiot. Estoaineita käytetään päällystämään metallin pinta suojaavalla kalvolla. Estoaineen kemikaalit voidaan lisätä kahdessa eri muodossa. Ne voidaan sekoittaa liuotteeseen, joka levitetään suojattavalle pinnalle. Toinen vaihtoehto on levittää ne suojaavaksi kerrokseksi yleisillä dispersiotekniikoilla. Estoaineiden toimintamekanismi tunnetaan nimellä passivointi.

Passivointi

Tässä prosessissa suojaavaa materiaalia (tyypillisesti jonkinlaista metallioksidia) käytetään muodostamaan kerros metallipinnalle. Kerros suojaa pintaa korroosiota vastaan. Kerroksen muodostumiseen vaikuttaa ympäröivä lämpötila, ympäristön pH-arvo sekä ilman kemiallinen koostumus. Eräs tämän prosessin lisähyödyistä on sen aiheuttama asteittainen patinan muodostuminen suojattavaan rakenteeseen. Näin ollen rakenne muuttuu ajan myötä aina vain kauniimmaksi. Esimerkin tästä voi nähdä kuparitiilisillä katoilla. Passivointiprosessin näkee myös Vapaudenpatsaan väreissä. Rakenteen pinnalle kehittynyt sinivihreä patina suojaa alla olevaa kuparia korroosiolta. Korroosionestoaineita käytetään yleisesti kemianteollisuuden tehtaissa, polttoainejalostamoilla ja vedenkäsittelylaitoksilla.

Välitön apukeino on WD-40 -monitoimituotteen käyttäminen. Spray suojaa metallisosia jonkin aikaa kohteen ollessa ulkoilmassa ja luultavasti pidempään, mikäli kohdetta säilytetään sisätiloissa. On suositeltavaa käyttää WD-40 -sprayta säännöllisesti.